Làm việc đến 24h cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Hút Bể Phốt tại Hà Nội Hút Bể Phốt tại Hà Nội